Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee.

Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de beroepskracht moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Voor meer informatie kunt u kijken op www.meldcode.nl.

De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld opgesteld voor onze beroepsgroep. De meldcode vindt u hier.