Praktijkinformatie

Eerste bezoek

  • Een verwijzing van de arts. Voor het bezoeken van onze praktijk heeft u altijd een verwijsbrief van huisarts/specialist nodig.Wij zijn niet Direct Toegankelijk (DTL).
  • Het pasje van de zorgverzekering.
  • Een geldig legitimatiebewijs van diegene die behandeling nodig heeft. Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Bron Rijksoverheid.

Behandeling / vergoeding

meisje

Een behandeling duurt maximaal 30 minuten. Behandelingen worden, indien mogelijk, direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Logopedie zit in de basisverzekering en wordt in de meeste gevallen volledig vergoed. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben afgesloten dan moet u misschien een eigen bijdrage betalen. (Zie ook Tarieven)


Behandeling afmelden

Een behandeling dient u 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft afgezegd, ongeacht de reden, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief bedraagt € 30,00, dit wordt door uw zorgverzekering niet vergoed.


Behandelovereenkomst

Aan het begin van de behandeling wordt u gevraagd om een behandelovereenkomst in te vullen. Hiermee geeft u toestemming voor de behandeling en ons de mogelijkheid om met uw toestemming met derden te overleggen over de behandeling. Bijv. met de huisarts, leerkracht, tandarts, orthopedagoog. Het verloop en de resultaten van de behandeling zal altijd aan de verwijzer (huisarts, tandarts of specialist) worden gerapporteerd. Dat wordt gedaan om de verwijzer op de hoogte te houden, zodat u de best mogelijke zorg krijgt.